ihtilâf


ihtilâf
(A.)
[ فﻼﺘﺧا ]
uyuşmazlık.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ihtilaf — is., Ar. iḫtilāf Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık Yirmi beş senedir bir tek idare adamıyla ihtilafı olmamıştı. R. N. Güntekin Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ihtilafa düşmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İHTİLAF — (Hulf. den) Anlaşmazlık, uyuşmazlık, karışıklık, ikilik. * Birisinin halifesi olmak.(Eğer denilse: Hadiste $ denilmiş. İhtilaf ise, tarafgirliği iktiza ediyor. Hem tarafgirlik marazı; mazlum avâmı, zâlim havassın şerrinden kurtarıyor. Çünki: Bir… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İHTİLAF-I RE'Y — Fikir ihtilafı, fikirlerin başka başka olması …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ihtilaf — anlaşmazlık; uyuşmazlık; çekişme; niza; görüş farklılığı …   Hukuk Sözlüğü

  • İHTİLAF-DAR — f. Huk: Mirasçı ile miras bırakanın ayrı ayrı memleketler halkından olması …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İHTİLAF-I DÂR — Huk: Mirası bırakan ile vâristen her birinin başka başka ülkeler ahâlisinden olması …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İHTİLAF-I DİN — Biri müslim, diğeri gayr ı müslim olmak gibi ayrı dinde bulunmak. Din ayrılığı miras almağa mânidir. Binaenaleyh gayr i müslim, müslimin; müslim de gayr i müslimin mirasına nâil olamaz. Fakat müslim olmayan milletler arasında din ayrılığı miras… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İHTİLAF-I METALİ' — Güneş, ay gibi gök cisimlerinin ufukta doğdukları yerin farklı oluşu …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ADEM-İ İHTİLÂF — Birlik. Beraberlik. Uyuşma. Anlaşma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MESAİL-İ HİLAFİYE — İhtilaf mevzuu olan mes eleler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük